Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moje sešity z 2.ročníku

Tak tady si uložím sešity,protože příští rok už budu mít nové-Astronomie, též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.Další oblastí astronomie, která se rozvinula, byla nebeská mechanika. Zabývá se pohybem těles v gravitačním poli, například planet ve sluneční soustavě. Základem nebeské mechaniky jsou práce Keplera a Newtona.Aristotelés ve svém díle O nebi z roku 340 př. n. l. dokázal, že tvar Země musí být kulatý, jelikož stín Země na Měsíci je při zatmění vždy kulatý, což by při plochém tvaru Země nebylo možné.Myšlenky Aristotelovy rozvinul ve 2. století našeho letopočtu Ptolemaios, který také stavěl Zemi do středu a další objekty nechal obíhat kolem ní ve sférách, první byla sféra Měsíce, dále sféry Merkuru, Venuše, Slunce, Marsu, Jupitera, Saturna a sféra stálic.Roku 1609 zkonstruoval Galileo Galilei dalekohled, s jehož pomocí objevil čtyři měsíce obíhající kolem planety Jupiter, a tím dokázal Koperníkovu teorii o Slunci ve středu a planetách kroužících kolem. Tímto končí teorie. Teď Vám, jak jsem minule slíbila, zadám témata ročníkové zkoušky a něco Vám o ní povím.
          Ročníková esej:
→ Odevzdáme ji na konci školního roku.
→ Musí mít rozsah minimálně 30 řádků.
→ Témata ročníkové eseje:
Co si myslím o vědě astronomie
Naše galaxie Mléčná dráha
Vesmír
Život na naší planetě Zemi
Planety sluneční soustavy Slunce jako nezbytnost pro život
Katt-Galileo Galilei,astronomie,aristotelés,hvězda,
já-galaxie,astronom,astromerie
D.Ú
Moje teorie na vznik astronomie minimálně 10 řádků. Pod deset řádků není V.
Od novověku do současnosti se astronomie nesmírně rozšířila a vznikla celá řada nových oblastí výzkumu, které lze velmi zhruba rozdělit na pozorování a teorii, nebo podle objektu zájmu.První částí astronomie je Astronomické pozorování. 
Astronom, česky hvězdář, se zabývá zkoumáním vesmíru. Kromě profesionálních astronomů se astronomii věnuje i řada astronomů amatérských. Nejvýznamnějším zdrojem informací o vesmíru je elektromagnetické záření. Část jeho vlnových délek, vnímatelná očima, je světlo. Obory astronomického pozorování podle využívaných vlnových délek jsou:
• gama-astronomie
• rentgenová astronomie
• ultrafialová astronomie
• optická astronomie
• infračervená astronomie
• mikrovlnná astronomie
• radioastronomie
Nejstarší a nejdůležitější je optická astronomie, využívající světlo. Rozvoj dalších oborů souvisel s vývojem techniky. Například radioastronomie se začala rozvíjet ve 30. letech 20. století, kdy Karl Guthe Jansky při zkoumání zdrojů šumu rušících rádiové hovory objevil rádiové emise centra naší Galaxie. Atmosféra Země mnoho vlnových délek účinně pohlcuje, takže gama a rentgenové pozorování se mohlo konat jen pomocí stratosférických balónů a výrazný rozvoj se dostavil teprve s pokrokem kosmonautiky. Další částí je Astronomická teorie .
Obecným teoretickým oborem je astrofyzika. Zabývá se fyzikou hvězd a mezihvězdné hmoty (hustotou, teplotou, chemickým složením atd.). Kosmologie studuje Vesmír jako celek a zvláště jeho vznik, současný a budoucí vývoj.
Astrobiologie se zabývá možnostmi existence života ve vesmíru.   Jeho jméno je proslaveno tím, že po něm pojmenovali jeden z kráterů na Měsíci. Vydal také jednu svou knihu nesoucí název „Čtyřsvazkové dějiny astronomie“.
Roku 1747 se však rozhodl vrátit se zpátky do Paříže, kde také zemřel. O jeho smrti není známo zhola nic, pouze to, že zemřel v 80ti letech, což je na tuto dobu velmi slušný věk. 
 Jako první se budeme bavit o Josephovi-Nicolasovi Delisleovi . Byl to francouzský významný astronom 18. století. Od roku 1715 se stal členem tzv. Akademie věd a roku 1725 byl carem Petrem Velikým povolán do Petrohradu v Rusku – zde založil astronomickou školu, která byla velmi úspěšná. 
 Tímto jsme dodělali první teoretickou část hodiny - části astronomie. Vrhneme se na slavné astronomy . 
 Astrobiologie se zabývá možnostmi existence života ve vesmíru.
Poslední částí je Astronomie podle objektu zájmu .
• Hvězdná astronomie se zabývá hvězdami, včetně Slunce; výzkumem prostorového rozložení a zákonitostmi pohybů hvězd a hvězdných soustav.
Podle metody výzkumu se dělí na: 1. stelární statistiku, 2. stelární kinematiku, 3. stelární dynamiku.
• Galaktická astronomie se zabývá zkoumáním struktury, součástí a vývoje galaxií – v prvé řadě naší Galaxie.
• Extragalaktická astronomie zkoumá objekty za hranicemi naší Galaxie.
• Planetární vědy zkoumají planety v naší sluneční soustavě. Řadí se do astronomie, ale jejich části mají často užší spojitost s odpovídajícími vědami o planetě Zemi (například geologie Marsu).‘
• Meteorická astronomie se zabývá studiem pohybu a dalšími vlastnostmi meteorů a meteoritů.Kirsten Smeltová: Jeho jméno je proslaveno tím, že po něm pojmenovali jeden z kráterů na Měsíci. Vydal také jednu svou knihu nesoucí název „Čtyřsvazkové dějiny astronomie“.
Roku 1747 se však rozhodl vrátit se zpátky do Paříže, kde také zemřel. O jeho smrti není známo zhola nic, pouze to, že zemřel v 80ti letech, což je na tuto dobu velmi slušný věk.   Jako první se budeme bavit o Josephovi-Nicolasovi Delisleovi . Byl to francouzský významný astronom 18. století. Od roku 1715 se stal členem tzv. Akademie věd a roku 1725 byl carem Petrem Velikým povolán do Petrohradu v Rusku – zde založil astronomickou školu, která byla velmi úspěšná.  Kirsten Smeltová: Tímto jsme dodělali první teoretickou část hodiny - části astronomie. Vrhneme se na slavné astronomy.Další astronom, o kterém si povíme, je James McMahon. Byl to amatérský americký astronom, který vizuálně pozoroval zákryty hvězd planetkami. Jeho nejvýznamější a také nejznámější pozorování je pozorování hvězdy SAO 1220774 planetkou (532) Herculina v roce 1978 (čas: 21 sekund).
Proslavil se hlavně tím, že objevil asteroidní měsíc. Způsob smrti, stáří ani místo, kde se narodil a kde zemřel, však není známo. Říká se ale, že mu bylo pouhých 35 let.Další astronom se jmenuje Gerard Peter Kuiper. Byl to nizozemsko-americký astronom, který se proslavil objevením dvou měsíců sluneční soustavy. První měsíc se jmenuje Miranda a přísluší Uranu, druhý nese jméno Nereida a patří k Neptunu. Roku 1944 byla jím objevena metanová atmosféra na Saturnovu měsíci Titanu. Jeho jméno je v astronomii hodně proslavené. První planetka 1776 pokřtěná jako Kuiper, další kráter Kuiper na Měsíci a impaktní krátery na Merkuru a Marsu jsou též pojmenované po něm. Zemřel v 68 letech. Způsob smrti není znám, ale říká se, že zemřel přirozenou smrtí na stáří.  Další astronom se jmenuje Gerard Peter Kuiper. Byl to nizozemsko-americký. Poslední astronom, kterého si probereme se jmenuje Galileo Galilei. Byl to toskánský astronom žijící v 16. a 17. století. Zemřel v 78 letech, což je hodně slušný věk na tuto dobu. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových. 
 Jeho jméno je v astronomii hodně proslavené. První planetka 1776 pokřtěná jako Kuiper, další kráter Kuiper na Měsíci a impaktní krátery na Merkuru a Marsu jsou též pojmenované po něm. Zemřel v 68 letech. Způsob smrti není znám, ale říká se, že zemřel přirozenou smrtí na stáří.Poslední astronom, kterého si probereme se jmenuje Galileo Galilei. Byl to toskánský astronom žijící v 16. a 17. století. Zemřel v 78 letech, což je hodně slušný věk na tuto dobu. Mezi jeho úspěchy řadíme vylepšení dalekohledu, rozmanitá astronomická pozorování, první z Newtonových zákonů pohybu a účinnou podporu Koperníka. Často je uváděn jako „otec moderní astronomie“. Galileovo dílo je považováno za nejvýznamnější průlom od dob Aristotelových.7. ledna 1610 objevil Galileo Jupiterovy čtyři největší satelity (měsíce): Io, Europa, Ganymed a Callisto. (Tato jména jim však nedal on, ale německý astronom Simon Marius.) Galileo zaznamenal, že Venuše vykazuje stejnou sadu fází jako Měsíc. Protože zdánlivá jasnost Venuše je přesto téměř konstantní, Galileo usoudil, že Venuše nemůže kroužit kolem Země v konstantní vzdálenosti.7. ledna 1610 objevil Galileo Jupiterovy čtyři největší satelity (měsíce): Io, Europa, Ganymed a Callisto. (Tato jména jim však nedal on, ale německý astronom Simon Marius.) Galileo zaznamenal, že Venuše vykazuje stejnou sadu fází jako Měsíc. Protože zdánlivá jasnost Venuše je přesto téměř konstantní, Galileo usoudil, že Venuše nemůže kroužit kolem Země v konstantní vzdálenosti.Galileo byl jedním z prvních Evropanů, kteří pozorovali sluneční skvrny, ačkoliv existují důkazy, že čínští astronomové tak činili již dříve. Právě existence slunečních skvrn ukázala další úskalí předpokladu dokonalosti nebes ze staré filosofie.
Příběh, že Galileo, když se po odvolání zvedl z kolen, řekl „A přece se točí!“ (Eppur si muove!) nemůže být pravda; říct něco takového před úředníky inkvizice by znamenalo takřka jistě rozsudek smrti. Rozšířená domněnka, že celý incident si vymyslel až roku 1757 novinář Giuseppe Barreti, je však také falešná.Díla:
1610 - Hvězdný posel
1615 - Dopis velkovévodkyni Kristině
1624 - Prubíř
1632 - Dialogy o dvou největších systémech světa
1638 - Matematické rozpravy a pokusy

Pojmenováno po Galileim:
Mise Galileo na Jupiter
Galileovské měsíce Jupiteru
Galileo Regio (Galileova oblast) na Ganymedu
Kráter Galilaei na Měsíci
Rima Galilaei brázda na Měsíci poblíže kráteru Galilaei
Kráter Galilaei na Marsu
Planetka 697 Galilea
Evropský satelitní navigační systém Galileo
Planeta ve Sluneční soustavě je takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru a je dominantní v zóně své oběžné dráhy. Této definici odpovídá celkem 8 těles - Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Planety obíhají po drahách eliptického tvaru, přičemž Slunce je v jednom z ohnisek.
Sluneční soustava je planetární soustava okolo hvězdy se jménem Slunce a je součástí galaxie Mléčná dráha. Tvoří jí Slunce, 8 planet a jejich družice, měsíce, trpasličí planety, planetky, komety a meteoroidy. Největší podíl na hmotnosti Sluneční soustavy má Slunce, a to 99%.

Slunce je jedinou hvězdou Sluneční soustavy. Slunce je také největším a nejtěžším objektem Sluneční soustavy. V jeho jádře probíhá termojaderná reakce, která je zdrojem energie na Zemi. Na povrchu má teplotu 5000°C a v jádře je to až 14 mil. °C

ezi trpasličí planety patří tělesa kulovitého tvaru, která ovšem nejsou dominantní v zóně své oběžné dráhy, tj. že ve stejné oblasti se nachází další vesmírné objekty. Patří sem Pluto, Ceres a Eris. Pravděpodobně se tato kategorie ještě rozšíří o Charon, Vestu a další velká transneptunická tělesa (Sedna, ...)
Planetky jsou malá tělesa obíhající kolem Slunce nebo jiných hvězd. Protože mají nízkou hmotnost, jejich gravitační síla je tak malá, že nedokáže zformovat tvar planetky do kulovitého tvaru a má tedy nepravidelný tvar. Ve Sluneční soustavě se taková tělesa nacházejí zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, tzv. hlavní pás. Další se nachází za drahou Neptuna, tzv. Kuiperův pás.
Kometa je planetce podobný astronomický objekt složený hlavně z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné eliptické trajektorii kolem Slunce. Většina komet se po většinu času nachází až za oběžnou dráhou Pluta, odkud se občas nějaká dostane do vnitřních částí Sluneční soustavy. Komety jsou známé pro své nápadné ohony, které se vytváří přiblížením jádra komety ke Slunci.
Meteoroidy jsou tělesa velikosti milimetrů až několik desítek metrů. Ve sluneční soustavě se jich kolem Slunce pohybuje obrovské množství. Pro svoji malou velikost jsou téměř nepozorovatelné. Jestliže se meteoroid střetne se Zemí, vletí do její atmosféry a shoří. to můžeme pozorovat jako světelný úkaz zvaný padající hvězd. S meteoroidy o průměru 1 metru a více se Země střetává poměrně zřídka, přibližně jednou za den. Oproti tomu objektů o průměru řádově milimetr do Země narazí denně až miliony. Slunce
Slunce je hvězdou průměrné velikosti a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Má výrazné magnetické pole, do kterého je ponořena celá Sluneční soustava.
Vývoj představ o Slunci
Slunce bylo ve starověku v mnoha kulturách uctíváno jako božstvo. V antickém Řecku byl bohem Slunce Helios, který cestoval každý den po obloze ve svém zlatém voze. Ve starověkém Římě se nazýval Sol a ve starověkém Egyptě pak Ré, Ra či Amon. V astrologii je Slunce symbolem vitality a zdraví. Většina kultur považovala Slunce za symbol života a znovuzrození, což bylo spojeno s jeho pravidelným objevováním se na obloze každé ráno.
První písemné zmínky o pozorování Slunce pocházejí z období 2000 let př. n. l. ze starověké Číny. V roce 762 př. n. l. bylo pozorováno první zatmění Slunce v Asýrii, o kterém se dochovaly písemné zmínky v podobě hliněné destičky psané klínovým písmem.
Důležitým mezníkem pro pochopení Slunce se stal objev spektrometrie, díky němuž došlo k určení chemického složení Slunce. Postupně se začalo předpokládat, že hlavní energetický zdroj Slunce bude v podobě jaderných reakcí.
Vlastnosti
Slunce je jednoznačně největší nebeské těleso, které se nachází ve sluneční soustavě. Má přibližně 109 krát větší průměr než Země a 1 300 000 násobně větší objem. Směrem ke středu hustota i teplota narůstá.
Slunce je viděno ze Země jako červené jen při svém východu a západu. Při východu a západu se může Slunce zdát šišaté či velmi velké, což je také způsobeno tím, že světlo urazí dlouhou dráhu hustší atmosférou, čímž je zkreslen jeho tvar.
Slunce je téměř dokonalá koule, se zploštěním přibližně pouhých 10 km polárního průměru vzhledem k rovníkovému. Tento téměř ideální stav je dán částečně tím, že odstředivý efekt sluneční rotace je asi 18 milionkrát slabší, než přitažlivost na povrchu v oblasti rovníku.
Dopadající sluneční světlo na Zemi má bílou barvu se spektrem složených barev, které se rozkládají od červené, přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou až po fialovou. Tyto barvy je možné vidět během polarizace světla či v přírodě během vzniku duhy, která má v tomto pořadí i seřazené barvy.
Planeta ve Sluneční soustavě je takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru a je dominantní v zóně své oběžné dráhy. Této definici odpovídá celkem 8 těles - Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Planety obíhají po drahách eliptického tvaru, přičemž Slunce je v jednom z ohnisek.
Sluneční soustava je planetární soustava okolo hvězdy se jménem Slunce a je součástí galaxie Mléčná dráha. Tvoří jí Slunce, 8 planet a jejich družice, měsíce, trpasličí planety, planetky, komety a meteoroidy. Největší podíl na hmotnosti Sluneční soustavy má Slunce, a to 99%.
Slunce je jedinou hvězdou Sluneční soustavy. Slunce je také největším a nejtěžším objektem Sluneční soustavy. V jeho jádře probíhá termojaderná reakce, která je zdrojem energie na Zemi. Na povrchu má teplotu 5000°C a v jádře je to až 14 mil. °C
Mezi trpasličí planety patří tělesa kulovitého tvaru, která ovšem nejsou dominantní v zóně své oběžné dráhy, tj. že ve stejné oblasti se nachází další vesmírné objekty. Patří sem Pluto, Ceres a Eris. Pravděpodobně se tato kategorie ještě rozšíří o Charon, Vestu a další velká transneptunická tělesa (Sedna, ...)
Planetky jsou malá tělesa obíhající kolem Slunce nebo jiných hvězd. Protože mají nízkou hmotnost, jejich gravitační síla je tak malá, že nedokáže zformovat tvar planetky do kulovitého tvaru a má tedy nepravidelný tvar. Ve Sluneční soustavě se taková tělesa nacházejí zejména v prostoru mezi Marsem a Jupiterem, tzv. hlavní pás. Další se nachází za drahou Neptuna, tzv. Kuiperův pás.

Kometa je planetce podobný astronomický objekt složený hlavně z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné eliptické trajektorii kolem Slunce. Většina komet se po většinu času nachází až za oběžnou dráhou Pluta, odkud se občas nějaká dostane do vnitřních částí Sluneční soustavy. Komety jsou známé pro své nápadné ohony, které se vytváří přiblížením jádra komety ke Slunci.
Meteoroidy jsou tělesa velikosti milimetrů až několik desítek metrů. Ve sluneční soustavě se jich kolem Slunce pohybuje obrovské množství. Pro svoji malou velikost jsou téměř nepozorovatelné. Jestliže se meteoroid střetne se Zemí, vletí do její atmosféry a shoří. to můžeme pozorovat jako světelný úkaz zvaný padající hvězd. S meteoroidy o průměru 1 metru a více se Země střetává poměrně zřídka, přibližně jednou za den. Oproti tomu objektů o průměru řádově milimetr do Země narazí denně až miliony.
Slunce
Slunce je hvězdou průměrné velikosti a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Má výrazné magnetické pole, do kterého je ponořena celá Sluneční soustava.
Vývoj představ o Slunci
Slunce bylo ve starověku v mnoha kulturách uctíváno jako božstvo. V antickém Řecku byl bohem Slunce Helios, který cestoval každý den po obloze ve svém zlatém voze. Ve starověkém Římě se nazýval Sol a ve starověkém Egyptě pak Ré, Ra či Amon. V astrologii je Slunce symbolem vitality a zdraví. Většina kultur považovala Slunce za symbol života a znovuzrození, což bylo spojeno s jeho pravidelným objevováním se na obloze každé ráno.

První písemné zmínky o pozorování Slunce pocházejí z období 2000 let př. n. l. ze starověké Číny. V roce 762 př. n. l. bylo pozorováno první zatmění Slunce v Asýrii, o kterém se dochovaly písemné zmínky v podobě hliněné destičky psané klínovým písmem.

Důležitým mezníkem pro pochopení Slunce se stal objev spektrometrie, díky němuž došlo k určení chemického složení Slunce. Postupně se začalo předpokládat, že hlavní energetický zdroj Slunce bude v podobě jaderných reakcí.

Vlastnosti
Slunce je jednoznačně největší nebeské těleso, které se nachází ve sluneční soustavě. Má přibližně 109 krát větší průměr než Země a 1 300 000 násobně větší objem. Směrem ke středu hustota i teplota narůstá.

Slunce je viděno ze Země jako červené jen při svém východu a západu. Při východu a západu se může Slunce zdát šišaté či velmi velké, což je také způsobeno tím, že světlo urazí dlouhou dráhu hustší atmosférou, čímž je zkreslen jeho tvar.

Slunce je téměř dokonalá koule, se zploštěním přibližně pouhých 10 km polárního průměru vzhledem k rovníkovému. Tento téměř ideální stav je dán částečně tím, že odstředivý efekt sluneční rotace je asi 18 milionkrát slabší, než přitažlivost na povrchu v oblasti rovníku.
Dopadající sluneční světlo na Zemi má bílou barvu se spektrem složených barev, které se rozkládají od červené, přes oranžovou, žlutou, zelenou, modrou až po fialovou. Tyto barvy je možné vidět během polarizace světla či v přírodě během vzniku duhy, která má v tomto pořadí i seřazené barvy. Galaxie existují ve třech základních typech: eliptické, spirální a nepravidelné. O něco rozsáhlejší popis typů galaxií poskytuje Hubblovo schéma. Naše vlastní galaxie – Mléčná dráha – obsahuje okolo 300 miliard hvězd a její celková hmotnost je zhruba tři až šest bilionů Sluncí.


 

DÚ: Proč jsem se přihlásil/a na DČAK? Vedlo mě k tomu něco zvláštního? Co do předmětu očekávám? (alespoň 7 řádků)

Historické prameny rozlišujeme na písemné a hmotné.Mezi písemné patří písma, mapy, kroniky, obrazy. Mezi hmotné patří například sochy, stavby, zbraně, vykopávky, mince.Mezi tímto je rozdíl ten, že knihovna je přístupná pro všechny a archív je přísněji střežený. Písemné prameny můžeme ještě rozdělovat na knihovny a archivy.Knihovny jsou různé. Bývají povětšinou mudlovské a kouzelnické. Mezi jimi je základní rozdíl.V mudlovských knihách jsou obsažená nejrůznější témata, na půjčení knížky potřebujete tzv. čtenářskou kartu. Kouzelnické knihovny oproti tomu najdete velmi zřídka. Obsahují magická témata.Knihy se zařazují samy do regálů.Archivy jsou místa přísně střežená. Dokumenty v nich bývají povětišnou velice staré, jsou to různé pergameny a spisy.Archivy jsou místa přísně střežená. Dokumenty v nich bývají povětišnou velice staré, jsou to různé pergameny a spisy.Hmotné prameny bývají povětšinou umísťovány do muzeí. 
 D.Ú.-zjistit co to je lunární kalendář. Pokusit se k němu zjistit co nejvíce informací. Informací bude nejméně 8.A s lidmi přišla první lidská magie. Zvláštní magie. Povšimněte si, že lidé jsou jediní tvorové na světě, kteří využívají ke kouzlení pomůcky jako jsou hůlky. Byť, pravda, o toto právo dlouhou dobu usilovali i skřeti. To je však jiná kapitola. Povšimněte si, že na rozdíl od ostatních tvorů, kdy jeden druh je zkrátka magický a výjimky se mezi ním vyskytují jen velmi, velmi zřídka, mezi lidmi mluvíme o kouzlící menšině.

Lidé, kteří byli magicky nadaní, brzy zjistili, že existuji prostředky jak jejich síly usměrnit.
Některé látky pomáhaly v soustředění, nebo v navození transu. Kombinace různých materiálů dokázala násobit jejich sílu, stejně jako různé pohyby. Ve vzniku prvních totemů můžeme vidět předchůdce hůlek, v rituálech pak primitivní inkantaci. Inkantace je pohyb hůlky prováděný při kouzlení, spolu s pronesenou, nebo silně myšlenou formulí. Ale to jsem odbočila.
Lidé tehdy nechápali rozdíl mezi magií, fyzikou, nebo pouhou pověrou. Všechno se mísilo a vznikala šamanistická kultura typická svými rituály.
Šamani se zkrátka stali důležitou složkou pravěké kultury a pomáhali vytvářet první lidská pranáboženství jako jsou například víra v moc živlů, víra v existenci duše, víra v totemová zvířata a víra v duchy. Také stáli u zrodu výtvarného umění a nemalou měrou přispěli i rozvoji hudby.

Nicméně člověk a s ním i společnost se stále vyvíjí a tak je přirozené, že se mění, snaží se zdokonalovat. V pravěku mluvíme o citelné změně lovců v zemědělce, kdy se člověk jako takový usadil poblíž nějaké řeky, zabral si půdu a poprvé zasel. Už nebylo třeba šamanů věštících zdárný lov. Společnost se civilizovala, život se zjednodušoval, členové osad se specializovali. Každý mohl dělat to co mu šlo nejlíp a to potom měnit za to co potřeboval. Objevili se první zemědělci, zedníci, horníci, kováři, hrnčíři... a taky samozřejmě kouzelníci.

Šamanismus se tedy ubral do věčných lovišť a zanechal nám po sobě jen odkazy a jisté základy již zmíněných kouzelných oborů. Ne příliš efektivní totemy a složité postupy nahradila zjednodušená a mocnější kouzla.


 
 Komentáře (0)
Elena Larch 5.06.2011 v 18:12
3. hodina

Všichni jistě víte, jak šel vývoj člověka. Od Homo Habilis až po dnešní Homo Sapiens Sapiens. Pokud si chcete doplnit některé mezery v tomto učivu, stačí mi napsat na sovu. Dnes se budeme věnovat pravěkým kouzelníkům tzv. šamanům a první magii.

Takže pro začátek. Jde o Terru Draconis, Zemi draků. Dávno před tím, než světlo světa spatřil první člověk, vládli Zemi draci. Mudlové se učí o jejich, dalo by se říci, ekvivalentu, tedy dinosaurech. Ať už mluvíme však o nich nebo o těch, musíme si upřesnit několik drobností.

Možná vás zarazí, že zde mluvíme o dračí civilizaci v pravěku. V mysli mnohých z vás jde o tři naprosto neslučitelné pojmy. Jak je možné mluvit o civilizaci v pravěku, když jsem vám ještě před chvílí tvrdila, že počátky dějin počítáme právě od prvních civilizací? Hlavní zádrhel této polízanice spočívá v tom, že o tehdejších dracích de facto moc nevíme. Víme, že byli svobodní, fyzicky i duševně dokonalí, ovládali magii a zachovávali rovnováhu světa, nicméně se však po nich nedochovala žádná architektura ani docela drobný kousek pergamenu.
Koneckonců, zkuste si představit draka, jak na pergamen zapisuje účty za poslední kvartál, nebo sepisuje milostnou poezii.
Tetra Draconis pak zanikla. Doslova se po ní slehla zem. Následovali savci. 
Protistresový lektvar
1. Nejprve v poli přísady vyberete VODU. V úpravách přísady vyberete - nalít do poloviny.
2. V pole akce zadáte - zchladit obsah kotlíku.
3. V poli přísada vyberete Meduňku a dáte ji do misky.
4. V akci najdete - vymačkat obsah misky.
5. V akcích najdete vylít šťávu z misky do kotlíku.
6. Přiložíte dříví.
7. Rozděláte oheň.
8. Položíte kotlík nad oheň.
9. Uvedete do varu.
10. Necháte vařit dvě minuty.
11. Odstavíte kotlík z ohně.
12. Uhasíte oheň

        Lektvar
- kouzelný nápoj smíšený z různých přísad, které jsou různě zpracované
- při přípravě je nutné použít nějaké tekuté pojidlo (např. vodu)
- pokud je lektvar správně složen, za vnitřního či vnějšího použití nabírá magického účinku
Tekuté pojidlo a přísady vytváří směs lektvaru.
       Přísady a jejich dělení
Přísady a jejich dělení
1. ŽIVOČIŠNÉ a ROSTLINNÉ
2. Rostlinné dále na
a) nadzemní
- nať
- mladý vršek
- lodyha
- pupen
- list
- dřevo
- kůra
- květ
- plod
- stopka
- semeno
- žlázy
- výtrusy
b) pozdemní
- kořen
- oddenek
- hlíza
- cibule
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ POROVNÁVÁNÍ PŘÍSAD
a) hodnota
b) výskyt
c) účinek
d) původ
Prvním bodem porovnávání je hodnota, každá přísada – ať už rostlinná či živočišná – má svou vlastní hodnotu. Některé přísady jsou velice cenné, pocházejí z chráněných druhů, jiné přísady jsou méně cenné a jsou k dostání i ve větším množství. U hodnoty platí pravidlo, že čím větší je hodnota přísady, tím větší je cena a její všeobecná dostupnost.Druhou možností porovnávání je zakládáno na výskytu. Každá přísada má své místo, kde je možné jí získat. U živočišných přísad se jedná o příslušné živočichy, čím běžnější a dostupnější onen živočich je, tím větší je dostupnost živočišné přísady. Ovšem v každém kraji jsou jiná zvířata, ta, která najdeme u nás, nemusíme najít v jiné zemi a naopak. U rostlinných přísad je to obdobné, velké množství rostlin patří do kategorie vzácných a jejich nalezení je pak mnohem náročnější, na druhou stranu jsou rostliny, které nás přímo obklopují – konkrétním případem je pro příklad plevel.Každá přísada má svůj účinek a právě podle účinku jednotlivých přísad má svůj účinek také celý lektvar. Rozlišujeme široké spektrum účinků. Některé přísady nás zabijí už jen tehdy, když se k nim přiblížíme na dvacet metrů, jiné zase vyléčí každé naše zranění. Obzvlášť u rostlin se často stává, že jed, který se v nich nachází, účinkuje pouze na člověka a některá zvířata se tím dokonce živí.Poslední porovnávací částí přísad je původ. Zatímco výskyt pozoruje, kde se přísady vyskytují a nachází, původ určuje, odkud přísada pochází. Přísady živočišné to mají určené tím, v jakém živočichovi se nacházely, ale přísady rostlinné tím, kde a v jakém skupenství před jejich nalezením byly.
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ LEKTVARŮ
Lektvary rozdělujeme do pěti kategorií a to lektvary vnitřní, lektvary vnější, jedy, pevné materiály a ostatní.Lektvary vnitřní jsou lektvary poživatelné, tedy ty, které je pro nabrání správného účinku nutno vypít, čili užít vnitřním způsobem.Lektvary vnější jsou lektvary nepoživatelné, tyto lektvary mohou po vnitřním využití člověku pořádně ublížit. Tyto lektvary se používají jako masti, nebo koupele.Lektvary vnější jsou lektvary nepoživatelné, tyto lektvary mohou po vnitřním využití člověku pořádně ublížit. Tyto lektvary se používají jako masti, nebo koupele.Lektvary vnější jsou lektvary nepoživatelné, tyto lektvary mohou po vnitřním využití člověku pořádně ublížit. Tyto lektvary se používají jako masti, nebo koupele.Lektvary vnější jsou lektvary nepoživatelné, tyto lektvary mohou po vnitřním využití člověku pořádně ublížit. Tyto lektvary se používají jako masti, nebo koupele. Do kategorie ostatní patří vše výše nezmíněné, převážně však výpary a páry z bublajících kotlíků, které mohou způsobit výrazné omámení a halucinogenní účinky. Jejich využití dokáže omámit mysl trvale a poškodit tak mozek, pokud nějaký mají. Pevné materiály je vše, co se nenachází v kapalné podobě, patří sem zpravidla všechny přísady a ingredience do lektvarů. Jejich přesné porovnávání jsme probrali v kapitole rozdělení porovnávání přísad. Jen tak mimochodem  Do kategorie jedů patří všechny lektvary, které mají člověku ublížit a způsobit mu otravu. Mají výrazně škodlivý účinek na organismus již při malých dávkách, v některých případech mohou být i smrtelné.
 Lektvary vnější jsou lektvary nepoživatelné, tyto lektvary mohou po vnitřním využití člověku pořádně ublížit. Tyto lektvary se používají jako masti, nebo koupele.

VÝROBA LEKTVARŮ
Základní pojmy
- nálev
- odvar
- rozpouštění
- rostlinné šťávy
 nálevu necháme vařit vodu a pak přidáme dotyčné přísady. Po uvedení do varu odstraníme nálev z ohně. Necháme 10 minut odstát, slijeme a mírně vytlačíme.
Odvar
Přidáme dřevnaté a tuhé rostliny do chladné vody. Po přidání všech přísad uvedeme odvar do varu.
Rozpouštění
Rozpouštění přísad je možné docílit ve vodě, mléce, lihu a ostatních tekutinách tím, že tekutinu nalijeme do libovolné nádoby a položíme do ní přísadu. Záleží na rozpustnosti přísad v určitých tekutých pojidlech.
Rostlinné šťávy
Rostlinné šťávy obdržíme tím, že vymačkáme rostlinu. Přísady rozmělníme ve hmoždíři a tím vytlačíme šťávu. Některé rostliny je možné mísit se sirupem.
              Kotlíky
- Hliníkový
- Měděný
- Cínový
- Mosazný
- Stříbrný
- Zlatý
Hliníkový kotlík je nejhorší kotlík, který vůbec někdy byl dostupný. Jeho hlavní nevýhodou je to, že se velice často při zahřátí rozpouští a tím se do směsi lektvaru dostane nechtěná přísada – hliník. Tím pádem velice často lektvary uvařené v tomto kotlíku měly škodlivé účinky. Právě proto byl tento kotlík vyřazen z prodeje. Měděný kotlík je jeden z kvalitních kotlíků, který je vhodný pro zkušené lektvaristy. Tento kotlík je také výborný pro vaření lektvaru lásky.Cínový kotlík je označován za standardní kotlík, který je vhodný pro začátečníky. Obzvlášť studentům prvního ročníku je vřele doporučován. Je uzpůsoben k vaření jednoduchých lektvarů. Mosazný kotlík je velice odolný proti vysokým teplotám, nehrozí u něj v žádném případě možnost tání. Tento kotlík je také vhodný na vaření lektvaru pravdomluvnosti. Stříbrný kotlík řadíme do kategorie luxusních kotlíků a také kvalitních. Není vůbec náročné připravit v něm jakýkoliv lektvar, dokonce i lektvary vhodné spíše pro zkušené alchymistyZlatý kotlík je luxusní a proto také velmi drahý kotlík. Má celkem dvě velké výhody. První výhodou je, že je nejvhodnějším kotlíkem pro přípravu náročného lektvaru Felix Felicis, druhou výhodou je, že způsobuje dvakrát větší sílu účinku lektvarů. Odměřovat přísady typem ,,baj oko“ není to pravé ořechové. V lektvarech je nutné dbát na přesnost a vyváženost každé přísady. Právě proto využíváme váhy, nejlepší jsou měděné. Během přípravy lektvaru je nutné směs míchat, pro tento účel se logicky využívá vařečka. Vařečka může být dřevěná, umělá, železná, či z nějakého jiného materiálu. Nejlepší pro účel vaření lektvarů je však dřevěná. Vzhledem k tomu, že lektvary ihned po jejich vytvoření nemusíme vypít, je možné je uschovat do různých nádob. Lektvary schováváme do fiol, flákonek, baněk či nálevek. Každá nádoba pojme jiné množství tekutiny. Během přípravy se používají dostupné pomůcky jako hadr, nožík, lžíčka, struhadlo a další potřebné pomůcky, jejichž význam a úkol je jasný již dětem předškolního věku. Při každé přípravě je třeba mít nějaké ochranné oblečení. Rozhodně není možné být při přípravě lektvarů ve svých nejlepších kalhotech, či nejdražším triku. Je třeba počítat se skvrnami. Kotlík během přípravy vypouští různé páry, bublá a může dojít dokonce k erupci. Proto je nutné použít bezpečný hábit, který zakrývá tělo a také ochranné brýle. 

  Kotlíky-Opakování

K vaření v kotlících musí být dostatek místa.Aby se lektvar udělal správně potřebuje správné přísady.Potřebujeme taky klid a sosředěnost.Hliníkový-Je nejhorší z kotlíků.Při zahřátí se tento kotlík rozpouští.Lektvary v něm uvařené jsou často škodlivé,kvůli tomu,že se tím do kotlíku často přidá hliník. Měděný- Je to kvalitní kotlík,je pro skušené lektvaristy.Slouží k lektvaru lásky Cínový-je označovám jako kotlík standartní..Je vhodný pro začátečníky

   Pravidla při výrobě lektvarů
1. Na pracovním stole musí být jednotlivé kotlíky mezi sebou vzdálené alespoň dvě stopy.
 2. Studenti mohou vyrábět lektvary jen na předchozí pokyn vyučujícího.
3. Studenti bezprostředně musí vlastnit a mít při každé přípravě ochranný hábit a brýle.
4. Před začátkem přípravy je nutné zkontrolovat, zda v kotlíku nejsou zbytky od předchozího vaření, řádně kotlík umýt v umyvadle a vyčistit ho. To samé je nutné udělat s veškerým náčiním, které při přípravě používáte.
5. Studenti jsou upozorňováni k tomu, aby se při přípravě pečlivě soustředili a pečlivě postupovali krok od kroku podle receptu.
6. Během přípravy je přísně zakázáno strkat do kotlíku jakékoliv nežádoucí končetiny a jiné části těla svého i svých spolužáků.
7. Nikdo nesmí bez povolení profesora požít lektvar připravený na hodině.
8. Studenti nesmí odnášet z učebny lektvary a přísady, ani ty, které si sami udělali.
9. Zbytky lektvarů studenti bezprostředně po odebrání vzorku vylijí do umyvadla.
10. Po každé nehodě, ztrátě či zranění je nutné informovat učitele.
11. Studenti musí dodržovat všechny pokyny vyučujícího.
  Lektvar proti žaludeční nevolnosti
 Postup
Tekuté pojidlo: Šťáva z květů láčkovy.
 Ingredience
 Květy láčkovky, kořen kukulíku
Efekt
 Léčí žaludeční nevolnost.
 1. Natrháme květy láčkovky.
2. Dáme květy láčkovky do misky.
 3. Rozdrtíme květy z láčkovky v misce.
 4. Utrhneme kořen kukulíku
5. Nastrouháme kořen z kukulíku.
6. Nasypeme kořen z kukulíku do misky. 7. Zamícháme celou směs.
 8. Necháme uležet.
             
               Jedy
 Jedem označujeme všechny látky, které mají výrazně škodlivý účinek na organismus již při malých dávkách.  označujeme to, co vašemu organismu škodí, může způsobit nějaké nemoce a v těch lepších ... tedy .. horších případech i smrt. jedy mají také velmi bolestivé účinky. Není nic krásnějšího, než sledovat člověka, kterému v žilách koluje závan naprosté bezmoci, která ho - ať chce, či ne - naprosto ovládne. Pronikne jeho žilami do krve a způsobí nesnesitelné pocity a stavy ....Jedy porovnáváme dle čtyř základních vlastností.Dále máme chemické porovnávání, biologické a konečně čarodějné.Tím prvním jsou jedy fyzikální.
Všechna čtyři odvětví jsou způsoby, kterými jedy zkoumáme, porovnáváme, poznáváme.Dále máme chemické porovnávání, biologické a konečně čarodějné. Jsou naši pomocí, chceme li nějaký jed zkoumat.Fyzikální pozorování jedů se zaměřuje na zkoumání vzhledu, pachu, barvy.Chemické pozorování je zaměřeno na způsob projevu jedovatých látek. To znamená, jakým způsobem se projevují, co dělají, zda bublají, nebo vybuchnou, kdykoliv se k nim přiblížíme. Biologické pozorování lektvarů sleduje účinky na lidský organismus. To znamená, jak na nás jed působí, pokud ho vstřebáme. Zda se dotyčným osobám stáhne žaludek a začnou zvracet, nebo krvácet, případně se točí ve vlnách smrti.konečně čarodějné-Čarodejné pozorování sleduje účinky z hlediska kouzel a magie. Jaká magie je v jedu využita, zda dochází k prvním známkám kouzel - sršení jisker, změny barev a tak dále.
   Lektvar proti jedu hadů
 Ingredience: Roh jednorožce, Arcissilii Quastrum, Kontryhel

Tekuté pojidlo: Šťáva z Arcissilii Quastrum

1. Z Arcissilii Quastrum vymačkáme plody a nalijeme jejich šťávu do misky
2. V misce rozdrtíme roh jednorožce.
3. Přiložíme dříví, rozděláme oheň, položíme kotlík nad oheň.
4. Nalijeme vodu do poloviny
5. Ve vodě necháme vyvařit kontryhel.
6. Nasypeme do kotlíku roh jednorožce, který jsme v druhém kroku rozdrtili v misce spolu s vymačkanými plody Arcissilii Quastrum.
7. Odstavíme kotlík z ohně a uhasíme oheň.
8. Odlijeme lektvar do fioly a odevzdáme ke kontrole
Efekt: Zastaví proud jedu z pavouků v krvi.
Lektvar proti bolestem hlavy
Potřeby a ingredience
Mandragora, Žluté listy sivutky
1. Nasekáme mandragoru na drobno.
2. Hodíme nasekané kousíčky z mandragory do kotlíku.
3. Přiložíme dříví.
4. Rozděláme oheň.
5. Položíme kotlík nad oheň.
6. Přiklopíme kotlík pokličkou.
7. Necháme lektvar podusit.
8. Natrháme ze sivutky lístky.
9. Odklopíme pokličku.
10. Přidáme natrhané lístky sivutky do kotlíku.
11. Přiklopíme pokličku.
12. Necháme lektvar podusit.
13. V okamžiku zezelenání zchladíme.

 
 Prvním úkolem je vlastní lektvar. Máte možnost vymyslet název vlastního lektvaru, jeho postupu. A to stejným způsobem, jako popisujeme přípravu ostatních lektvarů v tomto ročníku. Formát a způsob popisu tedy bude stejný, jako u našich lektvarůDalší úkol je založen na vlastní tvořivosti. Jeho název je "PŘÍBĚHY O LEKTVARECH". Vyberete si čtyři lektvary, o kterých vymyslíte alespoň 5 řádků krátkých příběhů o tom, jak je možné je využít, jakou mají historii, či něco zajímavého, co vás zrovna napadne. Hodnotím především originalitu..

 

Pravidla chování v hodině
1. Na začáku hodiny si nemusíte stoupat
2. Požaduji, abyse jsi vedli sešit
3. O hodině mluvím jen když mě profesorka vyvolá
4. Učím se z hodiny na hodinu
5. Úkoly plním do příští hodiny nejpozději hodinu do začátku výuky
6. Pokud si budeme muset odskočit dám Vám 5 minut
7. Nebudete jíst ani pít.
8. Na každou hodinu si přineseme koště a dáme ho do skříně.

 Celoroční esej
a) Vývoj koštěte
b) vývoj famfrpálu
c) úvaha o kouzelnické společnosti a famfrpálu
d) úvaha o kouzelnické společnosti a létání
poslat jí profesorce sovou

 Košťata vznikla již roku 962 a mohu Vám zaručit, že ve spoustě válkách sehrála obrovskou roli. Řekněme, že pokud kouzelníci válčí například proti trolů, nebo jiným bytostem. Trolové měli někdy dokonce početní převahu nemluvě o jejich velikosti. Košťata byla kdysi označována za vhodnou strategickou zbraň. Bylo to něco jako dnes pro mudly vojenská letadla.Konkrétním příkladem je válka s troly.
    
        Holyheadské harpye
 Mají tmavozelené hábity se zlatým spárem na prsou. Založeny r.1203. A za tento klub hrají jen čarodějky.
     Tustshillská tornáda
 Mají azurově modré hábity s dvěma tmavomodrými T na prsou a na zádech. Založeny roku 1520. 5 titiulů mistra světa. A jejich chytač chytil zlatonku za 3 sekundy. Je to nepřekonaný světový rekord.
   Montroseské staky
 Nekúspěšnější famfrpálový tým Anglie a Irska. Černobíle hábity s jednou strakou na prsou. 32 titulů mistrů světa.
  Falmouthší sokoli
 Mají ty nejtvrdší odrážeče, kteří i párkrát zabili. Jejich hra je velmi agresivní. Mají tmavošedé hábity s kombinací bíle a na prsou sokolí hlava. Založeny roku 1235.
   Puddlemerští spojenci
 Nejstarší ligový tým. Nosí tmavomodré hábity s klubovým emblémem dvou zkřížených papyrů. Datum jejich založení se uvádí kolem roku 1000-
 D.ú- Napsat co jsem se zatím naučila v hodinách létání 2.ročník. Minimálně 10 řádků-příprava na test-pololetní.
Ve sportovních hrách se košťata začala uplatňovat hned poté, co ve svém vývoji dospěla do stadia, kdy mohli letci zatáčet a měnit rychlost a výšku letu. Staré kouzelnické spisy a obrazy nám poskytují určitou představu o tom, jak vypadaly hry, které hráli naši předkové. Některé z těchto her už neexistují, jiné přetrvaly nebo z nich vznikly sporty, jež známe dnes.Proslavený výroční závod košťat, který se pořádá ve Švédsku, se poprvé konal v 10. století. Účastníci letí z Kopparbergu do Arjeplogu, což představuje vzdálenost něco přes tři sta mil. Trasa závodu vede přímo středem dračí rezervace a obrovská stříbrná trofej má podobu švédského krátkonosého draka. Dnes má tento závod mezinárodní obsazení a v Kopparbergu se scházejí kouzelníci všech národností, aby povzbudili startující a následně se kouzlem přemístění objevili v Arjeplogu, kde blahopřejí těm, kdo závod přežili.osobně znám pouze dva lidi, kteří toto přežili. Je to opravdu náročné.Na slavném obrazu Günther der Gewalttätige ist der Gewinner (Günther Zuřivý je vítězem), namalovaném roku 1105, je znázorněna stará německá hra zvaná Stichstock. Na dvacet stop vysokém stožáru byl přivázán nafouknutý dračí měchýř. Úkolem hráče na koštěti bylo tento měchýř chránit. Strážce měchýře byl ke stožáru přivázán provazem, jehož druhý konec měl připevněný kolem pasu, takže od něj nemohl odletět na vzdálenost delší než deset stop. Zbývající hráči postupně jeden po druhém podnikali na měchýř nálety a pokoušeli se ho propíchnout speciálně zaostřenými hroty svých košťat. Strážce měchýře směl k odrážení těchto útoků užívat kouzelnou hůlku. Hra skončila, když se někomu podařilo měchýř propíchnout nebo když strážce všechny protivníky úspěšně začaroval a vyřadil ze hry, případně když se zhroutil vyčerpáním. Stichstock se vytratil ze scény ve 14. století. V Irsku dosáhla obrovského rozkvětu hra zvaná Aingingein, která se stala i námětem mnoha irských balad (legendární kouzelník Fingal Neohrožený byl údajně nedostižným mistrem Aingingeinu). Hráči se jeden po druhém chápali Báně neboli míče (ve skutečnosti šlo o nafouknutý kozí žlučový měchýř) a rychle s ním prolétali řadou hořících sudů umístěných na pilotách vysoko ve vzduchu. Báň bylo nutno prohodit posledním sudem. Vítězem se stával hráč, který na trase nechytil plamenem. Byli jsme ve středověku, takže co lepšího čekat, než hry s ohněm.Skotsko bylo kolébkou pravděpodobně "nejbezpečnější" ze všech her na koštěti - Creaothceannu. O této hře pojednává tragická galská balada z 11. století.1.sloka

Viz reků hrdinných tucet, ke startu všichni se slétli,

kotlíky na hlavy dali, napjali údy i tělo,

za zvuku břeskného rohu jak orli k nebesům vzlétli,

však z této dvanáctky borců deset jich zahynout mělo.Každý hráč Creaothceannu měl na hlavě řemeny připoutaný kovový kotlík. Po zadunění rohu nebo bubnu začala k zemi padat až stovka začarovaných kamenů a balvanů, které se před zahájením hry vznášely ve výši sto stop nad zemí. Hráči Creaothceannu poletovali sem a tam a pokoušeli se co nejvíc kamenů chytit do svých kotlíků. Mnozí skotští kouzelníci Creaothceann považovali za nejnáročnější zkoušku mužnosti a odvahy a hra se ve středověku těšila značné oblibě navzdory obrovskému množství smrtelných úrazů, které ji provázely. Roku 1762 baly prohlášena za nezákonnou, a přestože Magnus Šišatá hlava MacDonald v šedesátých letech 20. století vedl vášnivou kampaň za její znovuobnovení, Ministerstvo kouzel odmítlo zákaz zrušit. Mezi námi jsou pořád tací, kteří by se chtěli k tomuto sportu vrátit, ale nemyslím, že ej to dobrý nápad.Strkaná (Shuntbumps) se těšila nesmírné oblibě v anglickém Devonu. Byla to jistá barbarská obdoba rytířských turnajů, při níž jediným cílem bylo shodit co možná nejvíc hráčů z košťat. Kdo zůstal poslední sedět na koštěti, zvítězil. Toto je moje oblíbená a hra, a její upravenou formu také někdy hrajeme. Přehazovaná (Swivenhodge) se začala hrát v Herefordshiru. Stejně jako ve stichstocku se v ní používalo nafouknutého měchýře, obvykle prasečího. Hráči seděli na košťatech čelem dozadu a metlou odráželi měchýř sem a tam přes živý plot. První, kdo měchýř minul, dával svým protihráčům bod. Vítězem byl ten, kdo dřív nasbíral padesát bodů.Přehazovaná se v Anglii hraje dodnes, i když si nikdy nezískala oblibu širší veřejnosti; strkaná přežívá pouze jako dětská hra. U močálu Amphorpoole Marsh však vznikla hra, která se jednoho dne měla stát nejpopulárnějším sportem celého kouzelnického světa.


1. Jak udržujeme své koště?  Musíme mu zastřihnout rohy u konce ohonu,aby měl zhruba stejné větvičky.
2. Uvěďte příklad nějakého slavného famfrpálové týmu, s infem o něm. Holyheadské harpyje:Za tento tým hrají čarodějky.Mají tmavozelené hábity se zlatým pasem.
3. Povězte mi něco létání v historii. Koštata se využívala jako dopravní prostředek.Také se používala je špionování.
4. Znáte nějakou specialitu ze věta košťat, uveďte jakou.Nejrychlejším koštětem je kulový blesk.
5. Co byste ve světě košťat vymysleli Vy za novinku, či specialitu?Tanec na koštatech a občerstvení.

         Pravidla v hodinách
V hodinách se máme chovat slušně.Jinak nás čekají tresty.Kdo bude drzý může být z tohoto předmětu vyloučen.
   Známkování-Úkolů
-Zkoušení
-Písemného testu
-Referátů
-Malých hvězdiček
Úkolů bude celkem osm. Na každé hodině jeden,. Na každý úkol budeme mít čas týden. Délka úkolu je  vždy stanovena . Když uvidí profesor dvě stejné práce nebude vyšetřovat kdo od koho opisoval. Oba dva dostávají H. Pokud opíšete něco z knihy rovněž H. Kdo úkol neodevzdá má T. Zkoušet bude od třetí hodiny. První je jen organizační a ve druhé se začneme pořádně učit. Třetí hodinu si vyzkouším jednoho či dva žáky, záleží na tom jak Vám to půjde. Na čtvrté nás čeká pololetní test. Pokud bude mít někdo na konci roku nerozhodně vyzkouším si ho na poslední hodině nebo později v mém kabinetě.Testy.  Testem se rozumí ten v pololetí a ten na konci. K tomu však bude patřit i něco jiného. Asi jednou za rok bude přepadová písemku, kde si ověří jak jsme si dělali zápisy.Referáty. Pokud víme, že jsme si něudělali několik úkolů nebo jsme je udělali špatně zažádáme o referát, který bude mít kolem 30 řádků. Pokud máme zájem o referát napíšeme profesoru sovu, která bude obsahovat:
Jméno a příjmení:
Důvod proč chci referár:
Hvězdičky a křížky. Za aktivitu, hezké sešity atd budeme dostávat hvězdičky (*) nebo křížky (+) za tři * dostanete velkou jedničku. Za tři + pětku.
         Numerologie
Numerologie je o číslech. Budeme si zde vypočítávat své čísla, svá osudová čísle atd.
D.Ú.Napsat proč chci studovat Numerologii min. délka 15 řádků kratší mají H.

Numerologie je věda, jež má mnoho společného s astrologickou vědou, i když panuje u některých lidí názor, že to jsou pavědy. Astrologie vznikla někdy kolem 24. století př.n.l a je spjata s lidstvem od nepaměti. Přestože numerologie vznikla mnohem později, souvisí s astrologií tím, že obě pocházejí z vesmírného záření, z energie planet.Jedním ze zakladatelů byl Pythagoras ze Samu, významný řecký filozof a matematik (580 - 497 př.n.l.), který tvrdil, že "základem všeho je číslo". Lichá čísla považoval za představitele mužského, aktivního a tvořivého elementu, oproti tomu sudým přisuzoval ženský princip, tedy poddajnost a pasivitu. Fascinovaly ho hvězdy a harmonii pokládal za nejvyšší kosmickou zákonitost ("harmonie sfér").Víme, že ve vesmíru se odehrávají cyklické děje, které lze vyjádřit čísly. Málokdo si uvědomuje, že tato čísla mají neviditelnou, ale mocnou vibrační sílu, která na nás působí od okamžiku našeho narození. Když např. rozsvítíme lampu, nemůžeme vidět elektrický proud, probíhající dráty, ale svítící lampa nám dává důkaz, že tento proud existuje.Právě tak nemůžeme vidět vibrační sílu vytvářenou čísly v datu narození, ale postřehneme její projevy v povahových rysech člověka. Vytváří určitou povahovou skladbu naší osobnosti a tím současně naznačuj směr našeho života.Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní. Abychom pochopili smysl svého života, životního úkolu a tak uměli ovlivnit svůj osud.Numerologie je tedy práce s čísly, kde výsledkem je odhalení člověka jiným způsobem, než to provádějí např. psychologové.

Pokud budete mít zájem o vypracování numerologického rozboru, uveďte, prosím, celé datum Vašeho narození. Pokud znáte i přesný čas, je možno rozbor dále rozšířit např. o Váš ascendent, který je po postavení Slunce nejdůležitějším prvkem horoskopu. Numerologie pracuje i s čísly Vašeho jména, proto prosím, uveďte, celé Vaše jméno, i podobu jména, kterým Vás Vaše okolí nejčastěji oslovuje, u žen i rodné příjmení.Numerologie nám však neříká, co se nám kdy stane, nevěští budoucnost, přesto nám ukáže možnosti do budoucnosti, v závislosti na osobních ročních vibracích. Numerologie nám může pomoci i při výchově našich dětí. Odhalí nám u dítěte jeho předpoklady a základní charakteristiku, což je důležité pro směrování jeho dalšího vývoje v životě. Pomáhá nám dítě vést tak, abychom jej podporovali tam, kde je to potřebné a tak se vyvarovali zbytečných chyb.Umožní nám lépe se také vcítit do jeho nitra a problémy řešit s větším pochopením. Numerologie nám také poradí ve výběru koníčků i budoucího povolání.Když propojíme vliv čísla, planety a jejího znamení dostaneme velmi zajímavé výsledky při rozboru. Jednotlivá čísla působí na určité vibrační úrovni, a ať chceme nebo ne, působí i na nás, ať už s naším souhlasem, nebo bez něj.
 Každé číslo má svou vládnoucí planetu: 1 - Slunce, 2 - Měsíc, 3 - Jupiter, 4 - Uran, 5 - Merkur, 6 - Venuše, 7 - Neptun, 8 - Saturn, 9 - Mars, 0 - Pluto. Každá planeta zároveň vládne některému z dvanácti znamení zvěrokruhu.
 Lidé, kteří se narodili s podobným datem v minulém století a měli obdobnou či stejnou mřížku, by se pravděpodobně zachovali v různých situacích odlišným způsobem, protože vibrace tehdejší doby je ovlivňovaly jinak.
 Jsou to energie, které jsme si vybrali před svým příchodem na tuto planetu a s jejich pomocí máme možnost pochopit, jaké zkoušky a jaké směry jsme si vybrali. Musíme brát v úvahu nejen své vlastní datum narození, ale i dobu, ve které žijeme.  Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické a nelze ho zaměnit s jiným. Mohli bychom je přiřadit k hudební stupnici - od vysokých po hluboké tóny. Podle množství a různosti nám numerologie pomáhá odhalit rozdílné vibrace každého z nás.
Témá čísla.přítomna na hodině.Nicholas De Bluesky 6.05.2011 v 18:17
3.Hodina

Pro vypracování numerologického výkladu jména je potřeba uvést křestní jméno, přímení, (i rodné) místo narození a pro doplnění i domácí jméno - svoje oblíbené jméno jak máte rádi když Vás ostatní oslovují.
Pythagorejci věřili, že každé číslo má svou vlastní osobnost, z nichž některá ostatní předčí svou sílu. Lichá čísla jsou pokládaná za silnější, a tedy mužská, sudým je přičítaná menší síla a ženskost.
Výpočet životního čísla:
Tento výklad čísla dává možnost k přesnějšímu hodnocení naší osoby.Jeho vlastností využíváme celý život, vypovídá o nás, našich přednostech, nedostatcích a nadání.
Životní číslo získáme součtem celého data narození:
narození: 25.8.1977
postup 2+5+8+1+9+7+7=39=3+9=12=1+2=3
Životní číslo tohoto člověka je 3. Samotné číslo života stojí za povšimnutí a lze je analyzovat.Je-li výsledný součet 11 nebo 22, další sčítání se jej již netýká, protože se jedná o vládnoucí číslo se specifickým významem.
Rozbor jména:
Pythagorejci věřili, že každé číslo má svou vlastní osobnost, z nichž některá ostatní předčí svou sílu. Lichá čísla jsou pokládaná za silnější, a tedy mužská, sudým je přičítaná menší síla a ženskost.
Následující tabulka ukazuje převádění písmen latinky na čísla:
Další kroky při odhalování osobnosti a potenciálu umožňuje zkoumání jména. Písmena dělíme na souhlásky, z nichž po převedení na číselné ekvivalenty můžeme vypočítat číslo projevu, a samohlásky, jež v sobě skrývají číslo touhy neboli srdce. Obě čísla mají oddělené významy, ale pracuje se i s jejich součtem, číslem osudu.
Výpočty jsou snadné. Můžeme si samozřejmě vybrat mezi pythagorejským a kabalistickým systémem číslování. V následujícím příkladu je použita pythagorejská metoda.
Nejprve sečteme hodnoty souhlásek a zredukujeme výsledek na jediné číslo, pokud to ovšem není vládnoucí číslo, tedy 11 nebo 22.
Číslo projevu
Souhlásky:
2+9+3+5+4+2= 25=7
Číslo srdce
Samohlásky:
1+5+6+1=13=4
Číslo osudu(součet čísla projevu a čísla srdce)
Číslo osudu zjistíme, sečteme-li čísla projevu a srdce:
7+4=11
Dříve než budete zjišťovat, jaká čísla hrají úlohu ve vašem životě a ovlivňují vaši osobnost, je třeba vypočítat ještě jedno, takzvané číslo směřování, které je součtem čísel života a osudu.
Číslo směřování:
číslo života (vypočítáme součtem data narození) + číslo osudu:
5+ 11= 15 = 6
Číslo projevu napovídá, jak se jevíte ostatním.
Číslo srdce odhaluje vaše skryté pocity.
Číslo osudu ukazuje, jak se vypořádat se záležitostmi života.
Číslo směřování je výrazem vašeho životního cíle a karmy.

Zadáme si úkol. Za úkolek mi napíšete svoje číslo, to,které jste si vypočítali podle návodu a zkusíte si vymyslet jeho význam. Nemusí to být zprávně ale zapojte fantazii. Min. 10 řádků.
 

 

            Pravidla výuky
kletby bez  dozoru  profesorky nepoužívat na jiné studenty, dále pak ani nekouzlit. Nacvičovat   je v učebnách. Je zakázáno používat kouzla ve Velké síni, společenské místnosti a dokonce i na chodbách školy.Za to by vám někdo mohl srazit body, dokonce i udělit školní trest.  Pokud by někdo z vás něco nepochopil, nebojte se mi poslat vaší sovu. Určitě mě nebudete otravovat … Můžete mě zastavit i na chodbách, nebo ve Velké síni. Vždy vám ráda a s ochotou poradím. Můžeme si se profesorkou domluvit i doučování,které je zdarma. jen v krajních případech. Možnost opravy na nepovinných d.ú nebo přezkoušením,které si musíme domluvit.Zkoušení i v hodinách.
                 Úkoly
 odevzdat do 14 dnů po jejich zadání. při neodevzdání dostaneme Trolla. Nejlepší známka je vynikající, kterou budou dostávat jen ti, kteří odevzdají naprosto dokonalý domácí úkol. Samozřejmě se úkoly budou hodnotit nejen známkami, ale i body.Co se týče absence na hodinách - každý je povinen se zúčastnit alespoň pěti hodin. Pokud byste nestíhali ani je, musíte na konci roku složit celoročníkovou zkoušku. Takže předpokládám, že si budete doplňovat poznámky z mých hodin. Taktéž od každého studenta očekávám odesílání domácích úkolů.Co se týče absence na hodinách - každý je povinen se zúčastnit alespoň pěti hodin. Pokud byste nestíhali ani je, musíte na konci roku složit celoročníkovou zkoušku. Takže předpokládám, že si budete doplňovat poznámky z mých hodin. Taktéž od každého studenta očekávám odesílání domácích úkolů.Povinné domácí úkoly, jak už vyplývá z názvu, jsou povinné pro všechny. Pokud ode mě nedostanete alespoň tři známky, s postupem ani v nejmenším nepočítejte.
Absence na hodinách-
Když nepůjdu na hodinu zaslat omluvenku, do 24 hodin předem kabinetu. Při nepředpokládaných důvodech  do dvou dnů.  Omluvenky samozřejmě musí obsahovat pádný důvod. Omluvenky bez omluvy nejsou tolerovány.
Kontrolovat kabinet a sledovat nástěnku
Do sekce dotazy psát dotazy,v sekci nástěnka budou i aktualit.
               D.ú
A váš povinný domácí úkol … Napište mi krátkou esej o tom, jak se stavíte k OPČM teď, než když jste sem nastoupili poprvé, co se na vašem jednání a myšlení změnilo, co byste udělali někdy jinak … Proč byste to tak udělali a jaký je váš postoj k tomuto předmětu … Co na něm máte rádi a co nesnášíte. Domácí úkol mi prosím zašlete do čtrnácti dnů .. Kdo nepošle, získává automaticky známku Troll. Nadpis úkolu bude znít - „Můj vztah k OPČM – 1.PDÚ“
Moc Vám děkuji, pokud dále dodržíte minimální limit deseti řádků. Zkratka 1.PDÚ znamená první povinný domácí úkol.
             cornwalští rarachové
Tito drobní hlodavci, vysocí asi přibližně deset palců, dokáží létat, přestože je příroda neobdařila žádnými křídly, ale pouze magickou mocí, která jim létání umožňuje … Kvůli tomu jsou rarachové častým postrachem okolí a ministerstvu kouzel dalo jejich utajení mnoho práce.Pokud si nenajdou nic, čím by prostému kouzelníkovi mohli otravovat život, vystačí si se svým podivným bzučením, které se stupňuje, dokud daný obtěžovaný kouzelník nezačne po raraších házet slupky od banánů .. toho rarachové využijí a následnou palbou pokryjí svému soupeři hlavu, dokonce i při cestě do práce mu nenápadně hodí banánovou slupku pod nohy …Cokoliv proti nim podniknete, může se obrátit proti Vám.
Ale jako každý tvor, i oni se musí něčím živit a udržovat při životě … Rádi si pochutnají na čerstvých rostlinných výhoncích, jejich oblíbeným krmivem je ale také ovoce.Raraši jsou velmi vybíraví, avšak někteří nepohrdnou ani na zelenině ...
Jejich obydlím se na celý jeden rok stává strom, ve kterém si staví proutěná hnízda, přibližně veliká pro jednoho, či dva rarachy. Žijí v hejnech po 20 – 30 kusech.Jsou ocelově modří a jejich stáří lze odhadnout právě podle srsti – čím více je srst světlejší, tím více je daný rarach starší … Dožívají se kolem třiceti let, byly ale zaznamenány případy, kdy jeden čaroděj pečoval o padesátiletého jedince.Můžeme se proti nim bránit dvěma způsoby … Existuje jisté kouzlo Impraf ...Toto kouzlo znehybní a umlčí rarachy, kteří přestanou vydávat bzučivý zvuk a budou se jen nehybně vznášet ve vzduchu. Trvanlivost tohoto kouzla je omezena na 30 minut. Výslovnost – Iprav. „m“ se v tomto případě nevyslovuje. Pohyb hůlkou je zcela jednoduchý. Stačí ukázat na raracha a pronést kouzlo.
Chytání-1.Můžete stát klidně … Nehýbat se, čekat, až rarach zahlédne onu dobrotu … A samozřejmě musíte počítat i s tím, že si z Vás bude rarach tropit žertíky … Chce to rozvážnou a klidnou mysl a vůli pevnou jako skála … Dále také houževnatost bonbonu přilepeného v chlupaté dece …2.Nebo můžete raracha s řevem pronásledovat a mávat před ním s laskominou … A doufat, že se Vám ho podaří chytit … Má to výhodu – nemusíte trpět rarachovi věčné výlevy škodolibosti .. Ale v tomto případě platí pravidlo: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ … Tak si promyslete, jestli vážně po rarachovi ten čokoládový pudink hodíte, či nikoliv .. Tentokrát by bylo příliš riskantní Vám tu nechat raracha bez kouzel ..
     Všudyvlezka a obrana proti ní
Pod názvem všudyvlezka si mnozí lidé představí mnoho a mnoho nesprávných tvorů … Někdo by takto nazval neodbytné novináře Denního věštce, někdo by tím počastoval otravného člověka … Tento tvor není moc známý ... Nicméně se v domácnostech vyskytuje poměrně často ... A nejen v nich .. Jedná se o drobného cizopasníka – drobného kraba - s malými tesáky. Přitahují je pozůstatky kouzel, rádi si smlsnou i na zbytcích v kotlících, které svými kusadly hravě spořádají, a s kterými si lehce a rychle poradí.Bohužel po tomto posílení jejich organismu existuje jen velmi málo kouzel, která by je dovedla spolehlivě odstranit. 
 Jelikož je přitahují kouzla a magie samotná … Upozorňuji, že v tomto případě nezáleží na druhu oné magie … Jsou schopné napadnout i kouzelné tvory ….Například hafoně – to je pes s rozeklaným ocasem, vyšlechtěn byl kouzelníky v Anglii, kterým se s radostí usadí do jejich srsti.Nebo augronům – které můžete znát pod názvem „irský fénix“ - se zavrtají do jejich černého peří.Napadají kouzelné předměty a jak jsem zde již řekla, polykají zbytky lektvarů v kotlících – po pozření lektvaru jsou těžko zlikvidovatelné. Existuje však kouzlo proti všudyvlezkám natolik silné, aby je pomohlo zdolat i po pozření zbytků lektvarů. A to Remove Maledictum.Kouzlo Remove Maledictum - dva způsoby použití -1. vyčištění předmětů od kouzel, 2. vyhnání všudyvlezek.Má trvalý účinek, dnes velmi oblíbené kouzlo – hlavně pro domácnost. výslovnost: Remův - druhou slabiku protáhnout, vyslovovat zřetelně – Male - zdůraznit- diktum – zřetelně -. Pohyb hůlkou při čištění předmětu - třikrát poklepat.Při odehnávání všudyvlezek - namířit na ně. Rotulice je hmyz s domovem v Austrálii. měří centimetr a půl.Je jasně safírově modrá, křídla jí vyrůstají z temene hlavy a otáčejí se tak rychle, že celá rotuje, proto je velmi těžké ji zahlédnout ... Obvykle si jí všimnou lidé až po kousnutí.Způsobuje závratě a následně levitaci. Žihadlo se oproti zubům nachází na spodní části těla. Slouží k rychlé - obraně avšak není nebezpečné - .
Ze sušených žihadel se mohjou vyrábět lektvary, údajně se z nich vyrábí cukroví šumivé bzučivky. Obrana – kouzlo Noceleritas
Kouzlo Noceleritas zpomaluje otáčení, někdy rotulici zastaví úplně. Je to kouzlo objevené nedávno, v roce 1950.Rotulice pokousávala mudly ve velkém, ministerstvo mělo problém s utajením. Rozhodli se vyřešit tento problém netradičním způsobem. Píše se k tomuto objevu velice zajímavá příhoda.Kouzelník, nejspíš hrozně dobře placený ze strany ministerstva kouzel, si na sebe vzal modrý oblek. Je známo, že rotulice přitahuje modrá barva.Nechal se tedy rotulicí nakazit. Byl přivezen ke svatému Mungovi. Tehdy při operaci jeden léčitel vykřikl Noceleritas a mávl někam do vzduchu hůlkou.Rotulice , která poletovala kolem, zpomalila, téměř se zastavila, byla neškodná... Ministerstvo chtělo původně zkoumat blíže kousnutí rotulice na člověku, kterého nyní nebylo potřeba.Výslovnost je Noceleritas - rozzlobeně, otráveně, mumlat. Pohyb hůlkou je obyčejná nedbalá osmička. 
 Kouzlo Furnunculus. Jak jinak, než kletba.
Na těle oběti se objeví spoustu ošklivě načervenalých pupínků, kletba používaná a oblíbená, často bohužel sloužící k pomstě.
Výslovnost fur-nun-culus. Zde je brán ohled na zřetelnost.
Pohyb hůlkou - namiřte na místo, kde má vzniknout pupínek a vyslovte ono kouzlo.
Kletba využívána v lékařství – kdysi se věřilo, že z vymáčknutích pupínků odkape smůla. Toto se nepotvrdilo, samozřejmě ..
Dnes je to velmi užitečná kletba – při zasáhnutí určitých míst protivníka na chvilku zmate.

Profesorka se zářivě zazubí, jak je jejím zvykem, od ucha k uchu a jedním rychlým pohybem vytáhne hůlku, kterou pevně sevře v ruce. Promne ji mezi prsty a spustí svůj další výklad.

Kouzlo Klihando.
Kletba.
Slouží k umlčení protivníka – jazyk zaklíní dutinu ústní. Přilepí se na patro, jinak řečeno .. To znamená, že zabrání mluvení
Vyslovení je jednoduché, čteme tak, jak píšeme - Klihando.
Intonace hlasu - rázně, rychle.
Pohyb hůlkou - rychlý švih, mířit na dutinu ústní.

Toto kouzlo dříve sloužilo k umlčení pacientů v nemocnici sv. Munga. Je to velmi bolestivá kletba. Dnes je raději využívána v boji.
Má i samozřejmě svoje nevýhody … Vzpomene si někdo, jak může ještě jinak soupeř kouzlit?
Protivník může kouzli neverbálně.
Trvanlivost je velmi omezená, maximální délka je zpravidla deset minut.

Profesorka nechá všechny studenty, kteří měli zájem, vyzkoušet si ono kouzlo. Ve třídě při nacvičování panuje rozruch, do kterého občas zablesknou světelné paprsky linoucí se z hůlek na všechny strany.

Kouzlo Densaugeo.
Možná, jak mnozí již vědí, jedná se o kletbu … Pro některé velmi vtipná .. Víte, co způsobí?
Je to další umlčovací kletba. Soupeři se začnou zvětšovat řezáky -zvětšují se pořád – toto kouzlo zřejmě nepůjde zastavit. Za hodinu mohou dorůst délky až 10 stop. Tevanlivost – 10 minut
Výslovnost kouzla Densaugeo je desanžo. Zřetelně vykřiknout ..
Inkantace - namířit na soupeřova ústa, od nich mávnete hůlkou plynulým pohybem až k zemi. Představujte si, jak řezáky zvětšujete, to Vám pomůže ..

 

Záhradný škriatok a jeho odstránenie

Záhradní škriatkovia obývajú záhrady kúzelníckych rodín. Vyzerajú ako zle opracované zemiaky a sú celkom neforemní.
S obľubou žerú rastliny a vytvárajú si do zeme diery, v ktorých žijú. Čarodejníci ich zvyknú odstraňovať zatočením a vrhnutím preč z pozemku, alebo kúzlom.

Pestirian Pestermoni - formula, pomocou ktorej sa odstraňujú škriatkovia. Škriatok zasvieti modrým svetlom, ktoré dokáže oslepiť ľudí okolo neho na pár sekúnd. Škriatok sa po tomto kúzle tvári dosť neprítomne a nechápavo, a urýchlene opustí miestnosť alebo pozemok bez možnosti návratu späť.
Zahradní skřítek

Tento skřítek, též někdy nazýván zahradní skřet je škodlivý tvor, žijící v kouzelnických zahradách, kde si vyhrabává hluboké nory, ve kterých žije až deset jedinců vysokých zhruba dvacet palců, připomínajících svým vzhledem bramboru.
Tito jedinci - když se nikdo nedívá - s chutí vylézají z nory a demolují zahrádku. Mají k tomu několik důvodů, z nichž některé nemusí kouzelníci chápat.

1. Demolice zahrady pouze pro osobní zábavu a potěšení Tito skřeti v sobě skrývají pečlivě zamaskovanou agresi, kterou si egoistickou cestou vylévají na nebohé zahrádce a zcela ponechávají průchod svým emocím. Majitelé této zahrady skončí většinou v nemocnici sv. Munga s tvrvalou poruchou mozku.

2. Hrabání nor Jak již jsem se jednou zmiňovala, žijí v norách ...

3. Hledání potravy I toto může kouzelníkům zničit zahradu. Skřeti schopní hledat potravu (mandragory) na nejrůznějších místech mohou zahradu přivést navždy do záhuby ...

Profesorka se přísným pohledem zadívá někam do zadních lavic. Zamračí se na brebentíccí studenty. Po chvilce zaváhání se k nim rychlým krokem rozejde a než by se někdo nadál, již svírá jakýsi sešit v ruce. Pomalu jej rozevře, načež ho se zklamaným výrazem vrátí dotyčnému studentovi zpět.

A nyní přejdeme k obraně proti nim ...

1. Trpaslíkování Trpaslíka zvednete ze země za nohy a rychle ho roztočíte nad hlavou .. Rychle ho odhoďte za plot a zajisté si již nenajde cestu zpět ...

2. Kouzlo Pestirian Pestermoni Skřítek zazáří modrým světlem, které oslepí spoustu lidí ve svém okolí. Skřítek se zatváří naprosto nepřítomně a omámeně, urychleně opustí dosavadní místnost. Již se nevrátí ..

 

 

          Pravidla
1...Je zakázano neuposlechnout profesora!
2...Na výpravách nic nejíme ani nepijeme!
3..Bez dovolení Profesora nikdy! nešaháme na Tvora
           Secro
Secro je odvozený název od slova Secret (tajemstvi)
Secro Žije v lese kde pojídá drobnou věř a bylinky.
Je vysoký asi metr a půl a dlouhý dva metry.
Svím vzhledem je podobný psovi. Má dlouhý ocas na kterém
má černé fleky.Jeho tlamu zdobý dva výrazné špičáky.
Byl oběven v roce 1769 kdy ho oběvila Likem Linsmorte Profesorka přemenování
když si omylem popletla formulku a změnila se na Secro.Postupem času začala chovat
týto zvířata a vypouštěla je do lesa. V dnešní době žije jen asi 50 kusu Secrota.
Ukrývají se ve skalách a ve starých stromech takže je skoro nemožné je najít.
D.ú-napsat o výpravě,která byla v hodině.

a ještě z vzácných deníků-

Jsem holka,která je veselá kamarádská,ale i uštěpačná.Neoblíbenější lumpárnou jí je polití někoho čajem.Tento rok nastoupí do
2.ročníku jako vždy se těší na nováčky a je ráda,že se s nimi seznámí.Je taky štastná,že se někteří vrátili př.Kirsten Smeltová.Prázdniny jsou super párty ty jsou,ale i ve školním roce.Už jsem ve 2.ročníku na zahajovací slavnost mě dost překvapilo,že moje kamarádky Kirst Karol Cam jsou profesorky.Je to dobré,protože naše kolej zatím vede.Už jsem získala nějáké body za soutěže a ukázkové hodiny.V po začnou hodiny.Už se těším.Trošku mě vystrašilo,že přihlašování šlo tak pozdě,ale jsem ráda,že začlo jít celkem ještě v pravou dobu.Odchází od nás náš kolejní ředitel.Bude vysvědčení.Dopadlo dobře.Píši si blog.Kir je zase studentka.Lisy Bonová
2000/2001

 
Dějiny čar a kouzel Troll
Péče o kouzelné tvory Mizerné
Bylinkářství Mizerné
Astronomie Hrozné
Vaření Troll
Létání Mizerné
Lektvary Hrozné
Obrana proti černé magii Přijatelné
Cekové hodnocení: 

Vysvědčení 1.ročník-nedopadlo nejlíp,ale taky neé nejhůř

Můj rozvrh v 2.ročníku

Lektvary
Pátek 19:00:00 - 20:00:00 
Astronomie
Pondělí 20:00:00 - 21:00:00 
Obrana proti černé magii
Pondělí 19:00:00 - 20:00:00 
Péče o kouzelné tvory
Pátek 17:00:00 - 18:00:00 
Bylinkářství
Středa 17:00:00 - 18:00:00 
Létání
Úterý 18:00:00 - 19:00:00 
Numerologie
Středa 18:00:00 - 19:00:00 
Egyptologie
Středa 19:00:00 - 20:00:00 
Elfologie
Neděle 19:00:00 - 20:00:00 
Dějiny čar a kouzel
Neděle 20:00:00 - 20:45:00 
Kouzelné formule


Vzkazy z nástěnky
Severus Snape 11.04.2011 v 00:22
 
Vítejte v Bradavicích,
školní rok již začal a s ním přichází tradiční organizační týden.

VE STŘEDU ve večerních hodinách začne PŘIHLAŠOVÁNÍ NA HODINY.

V pondělí 18. 4. 2011 začíná výuka.

Těší se na vás
profesorský sbor
Ukázková hodina DČAK
Drahé obyvatelstvo školy,
Chtěla bych Vám nabídnout velice unikátní ukázkovou hodinu Dějin čar a kouzel. Bude určená hlavně pro první ročníky, tedy to, co se chystají na tento předmět přihlásit, ale přístup není odepřen nikomu, kdož zatouží se přijít podívat.
Na hodině si povíme něco o Dějinách, zahrajeme si nějaké hry a možná se i podíváme na nějaké místo…ale to až na místě.
Hodina se tedy bude konat v pátek 15.4. v 19,00 (rl času) v učebně Dějin čar a kouzel.

Těší se na Vás

Elena Larch
 
Vážení studenti a profesoři,
přihlašování na hodiny bylo již otevřeno, všichni máte čas zapsat se do hodin do konce dubna. Prvního května mudlovského času bude přihlašování na hodiny uzavřeno, studenti, kteří se nezapíšou do hodin podle učebního plánu, budou tento den smazáni. (Studenti vyšších ročníků, tj. od druhého výše, budou deaktivováni do konce června) Elfologie
Vážení studenti, učitelé a jiná stvoření bradavického hradu,
jelikož většina z vás netuší, co má od mých hodin Elfologie očekávat, rozhodla jsem se pro vás uspořádat ukázkovou hodinu. Na této hodině se dozvíte něco o mých hodinách, o tom, kdo jsem a co tu vlastně dělám a hrubý průběh hodiny. Samozřejmě že podrobnější obsah mých hodin se drobet liší. Takže:

Kdy: 15.04.2011 (Pátek)
Od kolika: 17:55
Do kolika: 18:55 (Jelikož od 19:00 je další ukázková hodina)
Kde: Učebna Elfologie (zde)

Na jakou odměnu se můžete za docházku těšit? Na (doufám) zábavný a poutavý program. A hlavně na bodíky, jak jinak.

Budu se těšit na účast kohokoliv, ať už studenů nováčků, či starších a zkušenných studentů, ale i na profesory a jiné funkcionáře našeho hradu. Ráda vás všechny uvidím. Calavénë Ar Ránarniël, Elfologie


Rovněž byly zhotoveny učebny a kabinety jednotlivých profesorů. Profesorům můžete pokládat své otázky do jednotlivých kabinetů, případně se v nich scházet na soukromých konzultacích.

V pondělí 18. 4. 2011 začíná vyučování. Pokud nemůžete na hodinu přijít, omluvte se příslušnému profesorovi do kabinetu!

Vedení školy
Severus Snape 15.04.2011 v 16:36
DŮLEŽITÉ INFO
NÁSTĚNKOVÁ VÝUKA

Bohužel mnozí z vás byli v ohledu pravidel výuky velmi nevnímaví. Dovolím si vysvětlit převážně část kolem nástěnkové výuky znovu.

Pokud se někdo zapíše na předmět, jehož online hodinu nestíhá, každý týden zašle profesorovi omluvenku a doplní si učivo z nástěnky. Na konci roku splní pouze ročníkovou zkoušku.

Studium nástěnkou se tedy nikam nehlásí, pouze zašlete omluvenku profesorovi s reálným důvodem, který ji akceptujte.

Nevadí tedy, že nestíháte povinné předměty, důležité je posílat omluvenku za absenci a plnit povinnosti výuky - doplňovat si učivo, odevzdávat domácí úkoly, apod.

Ten, kdo na konci roku bude mít alespoň 5 hodin z předmětu, kterých se zúčasnil, nebude vykonávat ročníkové zkoušky. Ti ostatní, kteří budou mít méně, jak pět (0 - 4 hodiny), budou muset na konci roku udělat ročníkovou zkoušku z příslušného předmětu.

Neptejte se tedy, co si počít, když nějakou hodinu nestíháte - zasílejte jen omluvenky a plňte domácí úkoly a zapisujte si učivo, které profesoři budou vkládat do sekce UČEBNY.
 
ALCHÝMIA


Drahí študenti, profesori, zamestnanci a vedenie školy.

Dovoľujem si vás pozvať na ukážkovú hodinu Alchýmie, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.04. od 17:00 do 18:00 v učebni Alchýmie.
Srdečne sú vítaní všetci!

Teším sa na vás!
Radovan Gofjar
Kirsten Smeltová 16.04.2011 v 13:35
Ukázková hodina astronomie
Ukázková hodina Astronomie
Vážené obyvatelstvo Bradavického hradu,
dovoluji si vás pozvat na ukázkovou hodinu předmětu astronomie. Mám připravený zajímavý program, doufám tedy, že se přijdete podívat.

Na hodině uvítám jak studenty, tak profesory, strašidla, duchy a další obyvatelstva hradu.

Kde: Učebna Astronomie
Čas: 15:40-16:40
Kdy: Dnes, 16. 4.


Budu se na Vás těšit.
Kirsten Smeltová
Lili Anne De Ciey-Ellová 16.04.2011 v 16:43
Vaření
Pokud jste se ještě pořádně nerozhodli, nebo váháte, zda chodit na mé hodiny Vaření, tak je tato hodina něco pro Vás.

Budou se hrát hry, ale něco si i sami ukuchtíte.

Očekávám jak studenty prvních, tak i vyšších ročníků a profesory

Kdy: v neděli 17.4.2011
V kolik :15:30-16:30
Kde: Učebna Vaření

Těší se na Vás
Lili Anne de Ciey-Ellová
 Komentáře (0)
Nicholas De Bluesky 16.04.2011 v 16:15
Ukázková hodina Numerologie
Ukázková hodina Numerologie
Pokud jsem Vás stále nepřesvědčil abyste navštěvovali hodiny Numerologie, můžete příjit na ukázkovou hodinu, která proběhne v neděli. Na ukázkové hodině si zahrajeme hry a pěkně sse pobavíme.

Uvítám studenty i profesory:

Takže:

Kdy: neděle 17.4.
Čas :17:00-18:00
Kde:Učebna Numerologie
Severus Snape 17.04.2011 v 00:43
 
KONKURZ NA POŘADATELE SLETU


Vedení školy se rozhodlo uspořádat výběrové řízení na organizátora vícedenního sletu účastníků Super Bradavic. Po četných dohadech, které kolem plánované akce již vznikly, bych se rád plně distancoval od organizace a nabídl uspořádání akce někomu, kdo by si od základů zajistil bezproblémové uspořádání celého sletu.

Podmínky:
- dostatek trpělivosti s výběrem místa (vedení školy má vytypována a předpřipraveno již několik míst, kde by se akce mohla uskutečnit)
- mělo by vám být 18 let

Máte-li tedy zájem nebo nějaký nápad, ozvěte se soví poštou na jméno Severus Snape, uveďte své ICQ či skype.
 Komentáře (0)
Jessica Die Bennitová 16.04.2011 v 20:36
FAMFRPÁL!
Dovolte mi, abych Vám oznámila, že tento rok na naší škole proběhne onen dlouho očekávaný famfrpál kolejí.
Ve zkratce o co jde? Každá kolej bude mít svůj famfrpálový tým, při čemž tými spolu budou soutěžit. Vítěž vyhraje famfrpálový pohár, nemluvě o bodové odměně, která čeká kolej, při každém zápasu.
Prosím proto všechny koleje, aby tými (Členem týmu, může být každý student kdo úspěšně dokončil 1.ročník létání) sestavili a kolejní ředitelé mě složení týmů s kapitány, poslali do konce příštího týdne do soví pošty. Chtěla bych také upozornit pokud má kolej tým z minulého roku, aby ho neměnila.
První zápas bych chtěla uskutečnit co nejdříve a tak Vás prosím o rychlou komunikaci.
Bližší informace o tom jak vše bude probíhat Vám podám až budou tými sestaveny.
Projekt budu plně vést já, proto se v případě dotazů obraťtě na mě.
S přáním pěkného dne profesorka Bennitová
 Komentáře (0)
Shila Eirnardová 16.04.2011 v 19:28
 
Dobrý deň,
dovoľujem si vás pozvať na konkurz do školskej kapely.
Kde: Vo Veľkej Sieni
Kedy: V nedeľu (17.4.) od 19:00

Hľadáme gytaristov, basgytaristov, bubenníkov, ... proste všetkých, čo majú hudobný talent. Zúčastniť sa môže každý! Nezabudnite si so sebou zobrať hudobný nástroj a prípadné pomôcky na vaše vystúpenie.
Ďalej hľadáme ešte manažéra, ktorý bude organizovať vystúpenia a stretnutia skupiny. Spoľahlivých záujemcov tiež prosíme, aby prišli na konkurz.

Tešíme sa na Vás.
Camilla Raspberry 17.04.2011 v 14:07
Drakologie

HODINA DRAKOLOGIE

Vážení studenti, případní zájemci o předmět Drakologie..

1. hodina proběhne v učebně Astronomie v 18:00

(Pokud se to do zítřka nespraví..S přihlášením si nelamte hlavu)

Děkuju, C. Raspberry
 
Severus Snape 17.04.2011 v 00:43
 
KONKURZ NA POŘADATELE SLETU


Vedení školy se rozhodlo uspořádat výběrové řízení na organizátora vícedenního sletu účastníků Super Bradavic. Po četných dohadech, které kolem plánované akce již vznikly, bych se rád plně distancoval od organizace a nabídl uspořádání akce někomu, kdo by si od základů zajistil bezproblémové uspořádání celého sletu.

Podmínky:
- dostatek trpělivosti s výběrem místa (vedení školy má vytypována a předpřipraveno již několik míst, kde by se akce mohla uskutečnit)
- mělo by vám být 18 let

Máte-li tedy zájem nebo nějaký nápad, ozvěte se soví poštou na jméno Severus Snape, uveďte své ICQ či skype.
Předvečer všech svatých

Vážení studenti, profesoři a další všelijaká podobná havěti.

Vedení Bradavické školy čar a kouzel vás srdečně zve na další skotačení v síni, ze kterého si pan všemocný řídicí bude muset vzít lektvar na spaní, aby z toho rámusu vůbec usnul.

Zábava, při které rozbijete půlku školy, zničíte nábytek, rozbijete okna, hodíte všechny profesory do jezera (konečně se umyjou) a budete se dále veselit, se uskuteční 30. 10. 2002 (rl. datum - tuto sobotu, 23. 4. 2011 od 20:00) ve Velké síni.
Kouzelné formule
Upozorňuji studenty, kteří se neomluví z hodin (pro nástěnkovou výuku), či pro momentální nepřítomnost maximálně 3 dny po skončení úvodní hodiny, vyhazuji je pryč. Dále bych poprosila všechny, kterých se týká nástěnková výuka, aby mi dali vědět do konce týdne. Kdo tak neučiní, nebude moci postoupit!
 Komentáře (4)
Elizabeth Carphull Viettelevä 18.04.2011 v 17:51
Starodávné runy
Takže, pokud by někdo z vás měl zájem o tento předmět, tak zde zveřejňuji termíny.
1.A
Sobota 15:00 -16:00
2.A
 
Lord William Darshade z Brixtonu 21.04.2011 v 07:28
Soubojnický klub- doplněk
Netuším, proč někteří z vás nabyli dojmu, že v Soubojnickém klubu neplatí školní řád a řád RPG. Ani v soubojnickém klubu, ani nikde jinde nesmí postava kouzlit kouzla, která se nenaučila v hodinách.

A druhou věcí je, že souboje budou vždy domluvený s někým z vedoucích klubu. Toto pravidlo budete dodržovat, jinak vám budou strženy body.

Poslední věc je, že úvodní schůze soubojnického klubu se bude konat tuto sobotu během odpoledne. Přesná hodina bude ještě upřesněna v hlášení.

Vedení školy
 Komentáře (0)
Lord William Darshade z Brixtonu 20.04.2011 v 20:05
Soubojnický klub
Drazí obyvatelé hradu,
bude spuštěn soubojnický klub. Bude spuštěn, ale s mnoha, zásadními změnami. Nejdůležitější změnou bude, že soubojnický klub bude mít organizované schůze, kde se budou studenti učit a procvičovat si všemožná soubojová kouzla. Dále bude zavedena Soubojnická liga. Souboje ligy budou naplánované po dohodě vždy s oběma studenty, účastnícími se souboje. Tři vítězové ligy budou hojně, bodově oceněni.
Další věcí budou soukromé souboje Vyzivatel x Vyzvaný. Při takovýchto soubojích půjde o nějaké drobné peníze. U soukromých soubojů bude odměňování fungovat na principu sázky.
Pravidelné schůze klubu budou mít svou pevně stanovenou dobu, nejspíše v pátek, někdy k večeru. Účast na těchto schůzích bude zcela dobrovolná a nebude nijak kontrolována, jelikož znalost širšího spektra kouzel bude výhodou. Schůze a vůbec běh celého klubu bude pod taktovkou lord(a) William(a) Darshade(a) z Brixtonu a Kate Morwoodové.
Prosíme případné zájemce o účast v lize a na schůzích, aby napsaly do komentářů.

Těší se na vás, Soubojnický klub- doplněk č. 2
Po dohodě byly povoleny samovolné souboje. Takže můžete kdo chcete zajít do soubojové místnosti, kdykoliv, a dát si nějaký ten souboj.

Vedení školy, doufající v malý počet úmrtí při soubojích
 

ti dva zmiňovaní.
Kouzelné formule
DNEŠNÍ HODINA 1. ROČNÍKU KOUZELNÝCH FORMULÍ SE KONÁ I PŘES SLAVNOST!
KOHO UVIDÍM NA SLAVNOSTI A NE NA HODINĚ, BUDE SE MNOU MÍT VELKÝ PROBLÉM!
POKT - 2 ročník
Zítra (22.4.2011) se uskuteční první hodina POKT pro druhý ročník přesně v 17:00 bude trvat do 18:00! 
Elizabeth Carphull Viettelevä 22.04.2011 v 13:50
Famfrpál
Dnes od 16:00 do 17:00 hodin se konná schůze ohledně Famfrpálu, tak se nezapoměnte dostavit do učebny létání.
Zváni jsou všichni obyvatelé hradu.
Teší se na vás Elizabeth Carphull a Jessica Die Bennitová
Praktické cvičení + konzultace
Pokud máte zájem o praktické cvičení formulí, či o konzultaci k mým hodinám, budu se svém kabinetu (Levé menu - Kabinety - Deena Van Vierig - Pracovna) dostupná od 18:00.
V POKT- 3 ročník je přihlášen jen jeden člověk. Zuřím... Doufám že se někdo ještě přihlásí. Nebo studenty potahám za uši!Nicholas De Bluesky 23.04.2011 v 17:17
Konzultace

 

Konzultace

 

 

Na vědomí dávám, že pořádám konzultační hodiny pro Numerologii 1A. A to:
23.4. 2011-18:00-19:00
24.4. 2011-18:00-19:00

Nicholas de Bluesky

 
 Komentáře (0)
Karolína Dolejšová 23.04.2011 v 14:36
Přeměňování 3. ročník
Sobota 14:00-15:00
 Komentáře (0)
Elizabeth Carphull Viettelevä 23.04.2011 v 14:25
Starodávné runy 
Termín hodin:
1.A - Sobota 15:00 -16:00
2.A - Sobota 17:00 - 18:00

S pozdravem Elizabeth Carphull
 Komentáře (0)
Amy Petersnová 22.04.2011 v 22:47
Bílá magie
Prosím studenty, kteří se přihlásili na Bílou magií a nebyli na první hodině, aby mi poslali, pokud už to neudělali, do mého kabinetu omluvenku. Máte čas do pondělí večer. Jinak vám budu muset napsat neomluvené hodiny.
Amy Petersnová
Halloween 
Rada by som zverejnila -pre tých, čo neboli na slávnosti- mená troch študentov, ktorí mali najkrajšie kostýmy.

1. miesto (30 bodov) - Michelle Salvatore
2. miesto (20 bodov) - Clare Wood
3. miesto (10 bodov) - Alices Reight Soa Pung

Kostýmy boli naozaj krásne, hlavne kostým Michelle Salvatore, v podobe Shrekovej manželky Fiony. Slečna Wood mala krásne ružové šaty a na hlave zajačie uši a slečna Soa Pung mala krásny kostým tzv. pirátky. Na hlave sa jej lemoval klobúk, na ktorom bol motív lebky a to dopĺňalo aj pirátske oblečenie.

Všetkým trom blahoželáme!
S pozdravom,
Lady Noella Darshade z Brixtonu 
Amy Petersnová 24.04.2011 v 14:23
Nejlepší blog
Zpráva od Therese de Bris:
Všem studentům a profesorům v Bradavickém hradu!!!
Připomínám všem, kdo chtějí soutěžit o nejlepší blog vaší kouzelnické postavy, že máte posledních pár dní na přihlášení. Podmínky soutěže najdete v kolonce Nejlepší blog. (pod příčnou ulicí) Therese de Bris 
Kirsten Smeltová 24.04.2011 v 18:21
Hodina astronomie
Vážené obyvatelstvo Bradavického hradu,

připomínám, že se dnes koná hodina Astronomie pro 2. a 3. ročníky od 19:00 do 20:00 . Kdo nepřijde a nepodá do 3 dnů omluvenku (kabinety->Kirsten Smeltová), dostává neomluvenou hodinu.

Připomínám, jen abyste na to nezapomněli. Budu se na Vás těšit.

S přáním pevného zdraví,
Kirsten Smeltová, profesorka astronomie
 
Nástěnka už jí jsem nepíšu nechce se mi.

 


 

 

 

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

I promised.

(Wat, 10. 6. 2022 1:22)

Hi, this is Irina. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/26oveoo3

I do not know English

(viperzew, 5. 6. 2022 22:08)

я гадюка. я жив в україні в маріополі зараз живу в польщі. де знайти роботу??? гадюка

I promised.

(Wat, 26. 5. 2022 21:22)

Hi, this is Irina. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/2m3xu4ap

tup1299053tjtyjy

(nam1299053tetcher, 24. 5. 2022 5:48)

mes1299053rttyneg 77arWib MDuj 6W6XLYI

I promised.

(Wat, 12. 5. 2022 12:03)

Hi, this is Anna. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y6xs3vwq

Take your..

(diacle, 10. 5. 2022 6:36)

We have prepared a special offer for you. Take your 500$ https://tinyurl.com/yyt3hrju

I promised.

(Wat, 8. 5. 2022 2:00)

Hi, this is Irina. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y28vpwcg

$300 no deposit bonus codes 2022

(Mixpooro, 31. 3. 2022 2:33)

https://mmore.club/members/limaohox.21082/#info

£5 deposit casino

I promised.

(Wat, 26. 1. 2022 18:09)

Hi, this is Anna. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/yd8txvj2

typ1061453uytjthyegt

(nym1061453tetcher, 22. 1. 2022 23:20)

mss1061453errtbh XbvhyWg PZ9Q vZvIskg

Free Spins Below

(Wat, 22. 1. 2022 0:31)

Play for free and win real money! Claim (3) Free Spins Below https://tinyurl.com/yctgsnbf

typ5690837hyerge

(num5690837krya, 30. 12. 2021 15:42)

mks5690837rtjuny 1tiCyh7 F5YT Oo796af

I promised.

(Wat, 23. 12. 2021 0:17)

Hi, this is Jeniffer. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y3oknlo7

tip342181hyerge

(nym342181krya, 9. 11. 2021 14:29)

mps342181rtjuny o6q2emz tXEG J1TeGb6

top342181trurtu

(nym342181krya, 7. 11. 2021 18:32)

mis342181utr zU7fnr9 zXww Jigrf2v

I promised.

(Wat, 18. 6. 2021 10:47)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb3gfs3

I promised.

(Wat, 18. 6. 2021 10:47)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb3gfs3

I promised.

(Wat, 18. 6. 2021 10:47)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb3gfs3

I promised.

(Wat, 18. 6. 2021 10:47)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb3gfs3

I promised.

(Wat, 18. 6. 2021 10:47)

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/ygb3gfs3